menu

Zdrowa Piętnastka

6 kwietnia 2018 r. rozpoczęliśmy realizację szkolnego projektu edukacyjnego „Zdrowa Piętnastka”. Zadaniem uczniów klas I-III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego było przygotowanie plakatu „Zdrowe śniadanie daje moc!”.

Uczniowie klas IV-VII wzięli udział w warsztatach „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, które przygotował p. Hubert Muszyński.

I tak:

– uczniowie klas IV obejrzeli prezentację oraz wysłuchali wykładu na temat zasad udzielania pierwszej pomocy oraz w czteroosobowych zespołach rozwiązywali testy sprawdzające wiedzę z zakresu znajomości tych zasad,

– uczniowie klas V obejrzeli prezentację oraz wysłuchali wykładu na temat zadławień oraz w czteroosobowych zespołach rozwiązywali testy sprawdzające wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy w przypadku zadławień,

– uczniowie klas VI obejrzeli prezentację oraz wysłuchali wykładu na temat krwotoków oraz w czteroosobowych zespołach rozwiązywali testy sprawdzające wiedzę z zakresu znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku krwotoku,

– uczniowie klas VII obejrzeli prezentację oraz wysłuchali wykładu na temat urazów kostno-stawowych oraz w czteroosobowych zespołach rozwiązywali testy sprawdzające wiedzę z zakresu znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazu kostno-stawowego;

 

Wyniki rywalizacji klasowej przedstawiają się następująco:

klasy IV

– 4a: 22,2 pkt      – 4b: 21,5 pkt         – 4c: 22,6 pkt      – 4d: 21 pkt

klasy V

– 5a: 22,2 pkt      – 5b: 20,4 pkt         – 5c: 22,7 pkt

klasy VI

– 6a: 20,2 pkt      – 6b: 22,4 pkt       – 6c: 19 pkt

klasy VII

– 7a: 28 pkt       – 7b: 28 pkt           – 7c: 27,9 pkt        – 7d: 23,5 pkt

Gratulujemy wszystkim uczniom i mamy nadzieję, że zdobyta na warsztatach wiedza przyda się w codziennym życiu.