menu

Zdrowy, lekki plecak do szkoły

We wrześniu na pierwszych wywiadówkach rodzice uczniów klas I-III oraz IV-VIII obejrzeli prezentacje medialne pt. „Jak prawidłowo wybrać plecak do szkoły?”

Uczniowie klas IV-V wzięli natomiast udział w międzyklasowym konkursie plastycznym „Zdrowy, lekki plecak do szkoły”. Prace wykonywali na lekcjach plastyki w kilkuosobowych zespołach. Wszystkie klasy oddały po 5 plakatów. 25 września 2019r. Komisja Konkursowa w składzie: pani Wiesława Wysocka-Lechów, pani Katarzyna Gwara, pani Małgorzata Chodorowska-Chromiec oraz pani Edyta Koprowicz, oceniła wszystkie plakaty i przyznała:

I miejsce – klasie Va (Nel Zatorska, Julia Rogóz, Olivier Rudnicki, Miłosz Kulas

oraz Mikołaj Lisiecki)

II miejsce – klasie Vc (Kaja Pawlicka, Lena Muszyńska, Nadia Wawryk oraz Blanka Kozioł)

III miejsce – klasie Vc (Oliwia Łaszczotka, Denis Buno, Denis Krawczenko

oraz Łukasz Raszka)