menu

Zebrania

ZEBRANIA  Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Harmonogram zebrań z rodzicami:

 

8 września (kl. 1-3), 9 września (kl. 4-6), 10 września (klasy 7-8)

17 listopada – zebrania indywidualne

7 stycznia  (propozycje ocen)

11 lutego  – wywiadówka

8 kwietnia

27 maja– propozycje ocen

 

W związku z pandemią Covid – 19 obecnie tylko pierwsze zebranie planowane jest na terenie szkoły. W pozostałych terminach spotkania na terenie szkoły z nauczycielami indywidualnie, po wcześniejszym uzgodnieniu. Głównym łącznikiem rodziców z nauczycielami pozostaje dziennik elektroniczny, ewentualnie telefon. W przypadku   powrotu do „normalności” wrócimy do spotkań tradycyjnych.