menu

Zebrania

ZEBRANIA  Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

klasy 1-3 godz. 17.30 (środa)

 •   12 września
 • 7 listopada
 • 12 grudnia
 • 6 lutego
 • 10 kwietnia
 • 22 maja

 

klasy 4-6 godz. 17.30 (wtorek)

 • 11 września
 • 6 listopada  – indywidualne
 • 11 grudnia – propozycje ocen I semestr
 • 5 lutego 
 • 9 kwietnia
 • 21 maja – propozycje ocen końcoworocznych