menu

Zebrania

ZEBRANIA  Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

klasy 1-3 godz. 17.30 (środa)

 •   13 września
 • 8 listopada
 • 6 grudnia
 • 10 stycznia
 • 7 lutego
 • 18 kwietnia
 • 23 maja

 

klasy 4-6 godz. 17.30 (wtorek)

 • 12 września
 • 7 listopada
 • 5 grudnia – indywidualne
 • 9 stycznia – propozycje ocen I semestr
 • 6 lutego 
 • 17 kwietnia
 • 22 maja – propozycje ocen końcoworocznych