menu

Żyj z przyrodą w zgodzie

W sobotę 28 maja odbyła się XXI edycja Międzyszkolnego Konkursu  „Żyj z przyrodą w zgodzie”  dla uczniów klas czwartych. Jak co roku organizatorem imprezy była nasza szkoła oraz Nadleśnictwo Zielona Góra.

Celem  konkursu było:

  • badanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
  • kształtowanie świadomości ekologicznej, właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec środowiska przyrodniczego,
  • inspirowanie dzieci i młodzieży do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska;

W rozgrywkach wzięło udział 10 zielonogórskich szkół podstawowych. Trzyosobowe zespoły rozwiązywały zadania o tematyce przyrodniczej dotyczące lasu i jego mieszkańców, w tym roku ze szczególnym uwzględnieniem WILKA.

Poza zmaganiami przyrodniczymi uczniowie mieli okazję zmierzyć się w konkurencjach sportowych oraz wykazać się zdolnościami plastycznymi.

Wyniki konkursu:

Konkurencje przyrodnicze:

I miejsce- Szkoła Podstawowa nr 13

II miejsce – Szkoła Podstawowa  nr 11

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 15

Konkurencje sportowe:

 

I miejsce- Szkołą Podstawowa nr 18

II miejsce- Szkoła Podstawowa nr 15

III miejsce- Szkoła Podstawowa nr 11

Konkurencja plastyczna:

I miejsce- Szkoła Podstawowa nr 8

II miejsce- Szkoła Podstawowa nr17

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 15

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!!!