menu

Żyj z przyrodą w zgodzie

20 maja 2017 r. na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra odbyła się XVIII edycja międzyszkolnego konkursu przyrodniczego dla uczniów klas IV pod hasłem „Żyj z przyrodą w zgodzie”. Uroczystego otwarcia konkursu dokonał Nadleśniczy Nadleśnictwa Zielona Góra pan Arkadiusz Kapała.

W tym roku w konkursie wzięło udział 10 szkół podstawowych:

SP 1, SP 8, SP 10, SP 14, SP 15, SP 17, SP 18, ZE 1, ZE 5 oraz Szkoła Podstawowa z Czerwieńska.

Wszystkie zadania oceniała Komisja Konkursowa w składzie: przewodniczący – leśniczy, pan Mariusz Gleń, pani Maria Żuk z SP 18 oraz pani Sylwia Kwiatkowska z SP 8.

Zadania konkursowe:

  • Quiz przyrodniczy
  • Nie tylko borowik
  • Opowieść leśnika o … cyklu życia lasu
  • Z wizytą w arboretum
  • Sowa – nocny tropiciel
  • Ssaki leśne i ich menu
  • Zimowe legowiska zwierząt
  • O zachowaniu się w lesie

 

Reprezentanci wszystkich szkół wzięli również udział w trzech konkurencjach sprawnościowych pod hasłem „Z życia sowy”: Żerujące sowySkładanie jaj 

w sowich gniazdach,  Budujemy skrzynkę lęgową dla pójdźki oraz wykonali pracę plastyczną ph. „Sowy Polski”.

 

Wyniki konkursu:

I miejsce – SP 17 (64,5 pkt)

        II miejsce – SP 1 (63 pkt)

       III miejsce – SP 15 (62 pkt)

SP 18 (61 pkt)

SP 8 (56,5 pkt)

ZE 5 (56,5 pkt)

SP z Czerwieńska (53,5 pkt)

SP 10 (53 pkt)

ZE 1 (51 pkt)

SP 14 (49 pkt)

 

Wyniki konkurencji sprawnościowych „Z życia sowy”:

I miejsce – SP 15

II miejsce – SP 18

III miejsce – SP 17

 

Wyniki zabawy plastycznej „Sowy Polski”:

I miejsce – SP 17

II miejsce – SP 18

III miejsce – ZE 5

 

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali nagrody rzeczowe, pamiątkowe dyplomy oraz sadzonki do posadzenia na terenie szkoły. Nagrody wręczała dyrektor SP 15 pani Ewa Abrasowicz oraz Zastępca Nadleśniczego Zielona Góra pan Piotr Puzio.

Konkurs tradycyjnie już zakończył się ogniskiem.

 

Nagrody w konkursie ufundowało Nadleśnictwo Zielona Góra

oraz Urząd Miasta Zielona Góra.

 

Zdjęcia wykonał pan Piotr Idzikowski.