menu

OBIADY LUTY 2021r.

dla klas I-III – 20 dni x 5,00 = 100,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do 27 stycznia 2021r.

Powyższa kwota obejmuje obiady od 1 – 26.02.2021r.