menu

22 kwietnia -Dzień Ziemi

Dzień Ziemi lub też Międzynarodowy Dzień Ziemi to coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, rozszerzania świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą. Idea obchodów Dnia Ziemi w tym dniu została zapoczątkowana w 1970 r. przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona. Wiele krajów obchodzi Dzień Ziemi zgodnie z proklamacją ONZ w dniu równonocy wiosennej, która przypada 20 lub 21 marca. Dodatkowo ONZ wyznaczyło datę 22 kwietnia jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Rok 2020 będzie pięćdziesiątym jubileuszowym dniem Ziemi.

 

W ramach jego obchodów  zachęcamy do zaprojektowania plakatu promującego Dzień Ziemi 2020. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz wykorzystane podczas promocji przyszłorocznych obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole.

Członkami Kolegium Sędziowskiego będą nauczyciele przedmiotów przyrodniczych.

Prace powinny być wykonane na arkuszu papieru A4 o orientacji poziomej, w technice dowolnej. Plakat powinien zawierać elementy graficzne i tekstowe. Prace proszę przesłać w formie zdjęcia lub scanu na adres : geografiasp15@gmail.com do 30.04.2020r.

Nie zapomnijcie w temacie listu, wpisać imię i nazwisko oraz klasę

 

Poniżej przedstawiamy kilka prac niesamowitego artysty Franciska Czannera, który stworzył galerię prac przedstawiającą zmagania Ziemi z ludźmi. Prace tego artysty są bardzo wymowne, z pewnością nakłaniają do refleksji i mogą stać się dla ciebie inspiracją. Pamiętaj Ziemia jest tylko jedna dbajmy o niąJ!

Więcej jego prac znajdziecie na stronie :

https://truththeory.com/2019/06/11/artist-creates-animations-that-portray-earths-struggles-with-humans/