menu

Promocja zdrowia w zerówce

Przez cały I semestr w grupie „O” realizowany był program „Szkoła na widelcu”/ „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”. Zrealizowano następujące tematy:

– „Dlaczego  jedzenie  jest  ważne?”  (poznanie  piramidy  żywienia  i  zasad  komponowania

posiłków  jako  niezbędnych  czynników  prawidłowego  rozwoju  i  zachowania  zdrowia,

zrozumienie  potrzeby  ograniczania  spożycia cukru, zrozumienie roli, jaką pełnią składniki

mineralne i witaminy),

– „Skąd  się  bierze  jedzenie?” (poznanie  podstawowych  informacji  na  temat  roślin  i  ich

budowy, utrwalenie  wiadomości  na  temat  pochodzenia  produktów  spożywczych  oraz

zasad, jakimi  należy  się  kierować  kupując  je  w  sklepie, poznanie  zasad  prawidłowego

zachowania się przy stole i zasad obowiązujących w restauracji,

– „Poznajemy tajemnice owoców”,

–  „Warzywa z targu”,

– „Dlaczego  warto  umieć gotować, czyli  przygoda  w  kuchni” (budowanie  świadomości

żywieniowej  i  rozwijanie  umiejętności   kulinarnych, poznanie  różnych  technik

przyrządzania  potraw oraz zasad  bezpieczeństwa  w  kuchni),

– „O  smaku, ziołach  i  uważnym  jedzeniu”  (poznanie  roli  poszczególnych  zmysłów  ze

szczególnym uwzględnieniem smaku i zapachu, poznanie różnych rodzajów ziół i przyczyn,

dla  których warto  dodawać  je  do potraw, zrozumienie zasadności  uważnego s pożywania

posiłków),

– „Jak dbać o zdrowie”/”Zdrowe produkty”,

– „Cztery pory roku na talerzu , czyli o sezonowości w kuchni” (zrozumienie przyczyn, dla

których warto  uwzględniać sezonowość  warzyw  i  owoców  podczas  przygotowywania

posiłków, poznanie zalet  korzystania  z  mrożonek i  przetworów  poza  sezonem);

 

Zapoznano też dzieci z „Plakatem osiągnięć” – osiąganie kolejnych celów: „Zdobywcy piramidy żywienia”, „Znawcy dobrych manier”, „Sezonowi eksperci”.

 

W II semestrze, w grupie „O” odbyły się następujące zajęcia:

  1. „Śniadanie na szóstkę” (rozwijanie świadomości codziennej potrzeby spożywania śniadania, utrwalenie prawidłowych nawyków żywieniowych, rozwijanie umiejętności kulinarnych),
  2. „Czym karmić swój mózg – co nieco o zdrowych przekąskach” (zrozumienie zależności pomiędzy właściwym odżywianiem, a dobrą pracą mózgu, poznanie alternatyw dla mało odżywczych przekąsek),
  3. „Dlaczego powinniśmy wybierać wodę i dużo się ruszać (zrozumienie roli jaką woda pełni w organizmie człowieka, poszerzenie wiedzy na temat napojów korzystnych dla naszego organizm , utrwalenie wiadomości na temat znaczenia aktywności fizycznej w życiu człowieka)

 

Wyjście do Tesco „Ekspedycja” w ramach programu „Od uprawy do potrawy”.

Dzieci w czasie „Ekspedycji” zdobyły wiedzę:

– o pochodzeniu produktów i ich sezonowości (w przypadku warzyw i owoców), a co za tym idzie różnicowaniu diety w zależności od pór roku,

– spróbowali wielu produktów, poznali nowe smaki i odkryli różnorodność zdrowych produktów,

– dowiedzieli się jak prawidłowo czytać etykiety i przekonali się, że produkty posiadają różny skład i dwa produkty z pozoru identyczne mogą się bardzo różnić,

– zdobyli wiedzę o przechowywaniu żywności: edukacja w zakresie właściwego przechowywania żywności i jej poszanowania (niemarnowanie).

Dzieci przypomniały sobie informacje o piramidzie żywieniową wraz z omówieniem elementów wchodzących w jej skład.

W czerwcu podsumowano osiągnięć na „Plakacie osiągnięć” (praca z kartami pracy w książeczce edukacyjnej „Od uprawy do potrawy”).