menu

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że zimowa przerwa świąteczna trwa

od 23 do 31 grudnia 2019 r.

Jest to czas wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2 i 3 stycznia 2020 r. są również dniami wolnymi

od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Po dokonaniu diagnozy potrzeb rodziców, szkoła w dniach 2 i 3 stycznia 2020 r. zorganizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. od 6.30 do 16.30.