menu

Egg Hunt- projekt e-twinning w klasie 3a

Klasa 3a bierze udział w międzynarodowym projekcie e-twinning pt „Egg hunt”, gdzie wg wskazówek  uczniowie obu klas będą szukali czekoladowych jajek ukrytych w swoich klasach.

Szkołą partnerską w projekcie jest szkoła położona na hiszpańskiej wyspie Ibiza w miejscowości Balansat.

Najbliższy egg hunt już w środę na lekcji języka angielskiego.

Egg Hunt – film