menu

Harmonogram odbioru świadectw szkolnych

Rodzice, którzy nie zdecydują się przysłać dzieci do szkoły po odbiór świadectwa, mogą odebrać je osobiście od 29 czerwca 2020 r. w terminie ustalonym z sekretariatem szkoły.

Uwaga:

  • Po odbiór świadectwa zgłaszają się uczniowie zdrowi, którzy nie mieli w ostatnich 14 dniach kontaktu z osobami chorymi na choroby zakaźne;
  • O podanej niżej godzinie uczniowie ustawiają się w maseczkach przed wyznaczonym wejściem w odległości 2 m od siebie;
  • Wychowawca odbiera uczniów przy wyznaczonym wejściu. Uczniowie wchodzą pojedynczo, wychowawca mierzy im temperaturę, udają się po kolei do sal;
  • Uczniowie siadają w klasie każdy w innej ławce w odstępie od siebie min. 1,5 m;
  • Uczniowie odbierają świadectwo od nauczyciela w maseczce, potwierdzają odbiór własnym długopisem,
  • Nauczyciel wydaje świadectwo w rękawiczkach i w maseczce/przyłbicy;
  • Spotkanie z uczniami może trwać maksymalnie 45 minut, tak by przed kolejnym spotkaniem personel sprzątający mógł zdezynfekować ławki i krzesła;
  • Po spotkaniu uczniowie schodzą z wychowawcą do wyjścia, opuszczają szkołę i udają się indywidualnie do domu.

Data: 25 czerwca 2020

klasy VIII

Klasa VIII c cała klasa – godz. 1215 sala gimnastyczna (I. Motała) – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej

Klasa VIII b cała klasa – godz. 1330 sala gimnastyczna (E. Koprowicz) – wejście główne do szkoły

Klasa VIII a cała klasa – godz. 1445 sala gimnastyczna (A. Górnicka) – wejście główne do szkoły

 

klasy I-III

Uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia stacjonarne – podczas zajęć

Uczniowie, realizujący naukę zdalną:

Klasa I a – godz. 900 sala 16 (M. Januszewska) – wejście główne do szkoły

Klasa I b – godz. 1130 sala 16 (I. Bratek) – wejście główne do szkoły

Klasa II a  grupa I – godz. 900 sala 19 (A. Lisowska) – wejście do szkoły od strony placu zabaw

Klasa II a grupa II – godz. 1000 sala 19 (A. Lisowska) – wejście główne do szkoły

Klasa II b – godz. 1215 sala 5 (E. Lisowska) – wejście główne do szkoły

Klasa III a – godz. 1100 sala 14 (E. Grzybowska) – wejście główne do szkoły

Klasa III b – godz. 1030 sala 15 (D. Gruszecka) – wejście główne do szkoły

 

klasy IV-VII

Data – 26 czerwca 2020 r.

Klasa IV a grupa I – godz. 900 sala 16 (D. Falińska) – wejście główne do szkoły

Klasa IV a grupa II – godz. 1000 sala 16 (D. Falińska) – wejście główne do szkoły

Klasa V a grupa I – godz. 900 świetlica (H. Muszyński) – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej

Klasa V a grupa II – godz. 1000 świetlica (H. Muszyński) – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej

Klasa V b grupa I – godz. 900 sala 13 (J. Gaździewicz) – wejście do szkoły od strony placu zabaw

Klasa V b grupa II – godz. 1000 sala 13 (J. Gaździewicz) – wejście do szkoły od strony placu zabaw

Klasa V c grupa I – godz. 930 sala 9 (M. Kogut) – wejście główne do szkoły

Klasa V c grupa II – godz. 1030 sala 9 (M. Kogut) – wejście główne do szkoły

Klasa VI a grupa I – godz. 930 sala 12 (M. Rak) – wejście do szkoły od strony placu zabaw

Klasa VI a grupa II – godz. 1030 sala 12 (M. Rak) – wejście do szkoły od strony placu zabaw

Klasa VI b grupa I – godz. 1100 sala 14 (E. Szatkowska) – wejście główne do szkoły

Klasa VI b grupa II – godz. 1200 sala 14 (E. Szatkowska) – wejście główne do szkoły

Klasa VI c grupa I – godz. 1100 sala 13 (T. Skierski) – wejście do szkoły od strony placu zabaw

Klasa VI c grupa II – godz. 1200 sala 13 (T. Skierski) – wejście do szkoły od strony placu zabaw

Klasa VI d  grupa I – godz. 1100 świetlica (M. Bielech) – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej

Klasa VI d  grupa II – godz. 1200 świetlica (M. Bielech) – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej

Klasa VII a grupa I godz. 1130 sala 8 (M. Olejnik-Rutkowska) – wejście główne do szkoły

Klasa VII a grupa II godz. 1230 sala 8 (M. Olejnik-Rutkowska) – wejście główne do szkoły

Klasa VII b grupa I godz. 1130 sala 12 (A. Fiebig) – wejście do szkoły od strony placu zabaw

Klasa VII b grupa II godz. 1230 sala 12 (A. Fiebig) – wejście do szkoły od strony placu zabaw

Klasa VII c – grupa I godz. 1130 sala 2 (A. Kozdrowicz) – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej

Klasa VII c – grupa II godz. 1230 sala 2 (A. Kozdrowicz) – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej