menu

Informacja dla rodziców i uczniów klas I-III

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Zielonej Górze informuje, że od dnia 18 stycznia 2021r. klasy I-III rozpoczynają naukę stacjonarną na terenie szkoły zgodnie z planem lekcji.
Uczniowie zobowiązani są do zachowania reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, maseczka zakrywająca usta i nos podczas przerw lekcyjnych, częste mycie rąk).
Do szkoły uczniowie wchodzą: klasy I i II wejściem od strony placu zabaw, klasy III wejściem głównym. Uczniowie korzystający ze świetlicy przed lekcjami wchodzą wejściem głównym.
Świetlica i stołówka dla uczniów będzie działać na dotychczasowych zasadach.