menu

Kadra

mgr Ewa Abrasowicz – dyrektor

mgr Beata Melińska – wicedyrektor

mgr Julia Kula – język polski

mgr Agata Kozdrowicz – język polski

mgr Malwina Kogut – język polski

mgr Anna Mikoś-Żurańska – język polski

mgr Lidia Kocąka – język polski

mgr Halina Ratajczak – język polski

mgr Ryszard Oniszczuk- język polski

mgr Anna Kaczmar – język polski, język angielski

mgr Magdalena Starosta – język angielski

mgr Marzena Rak – język angielski

mgr Hanna Lukashchuk – język angielski

mgr Łukasz Iwaniec – język angielski, informatyka

mgr Aneta Fórmaniak – język niemiecki, wychowanie fizyczne

mgr Edyta Koprowicz – język niemiecki

mgr Izabela Markowicz – historia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Wiesława Kurian  – wiedza o społeczeństwie, historia

mgr Małgorzata Jędrychowska  – geografia

mgr Barbara Turska – biologia

mgr Dorota Lorczak – przyroda

mgr Elwira Szatkowska  – chemia, biologia

mgr Dorota Falińska  – matematyka

mgr Ingrid Kamińska  – matematyka

mgr Katarzyna Trznadel  – matematyka

mgr inż. Mirosław Długosz – matematyka, fizyka

mgr Łukasz Knap – informatyka

mgr inż. Anna Gromacka – informatyka, technika

mgr inż. Tomasz Skierski – technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe,

mgr Jacek Jatczak – muzyka

mgr Katarzyna Smugarzewska – plastyka

mgr Mateusz Bielech – wychowanie fizyczne

mgr Justyna Grzybek – wychowanie fizyczne

mgr Julia Piechowiak – wychowanie fizyczne

mgr Alicja Lisowska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Joanna Czaińska  – edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Lisowska  –  edukacja wczesnoszkolna

mgr Izabela Bratek – edukacja wczesnoszkolna

mgr Renata Przyborowska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Marzena Januszewska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Ilona Kroll – kierownik świetlicy

mgr Dagmara Gruszecka  – wychowawca świetlicy, socjoterapeuta

mgr Magdalena Trubacz – wychowawca świetlicy

mgr Joanna Sokulska – wychowawca świetlicy

mgr Aleksandra Podlipczak – wychowawca świetlicy

mgr Dorota Czyż – wychowawca świetlicy

mgr Małgorzata Pęciak – wychowawca świetlicy

mgr Małgorzata Chodorowska-Chromiec – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawca świetlicy

mgr Monika Szopa – bibliotekarz

mgr Wioletta Koźlak – bibliotekarz, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Katarzyna Gwara  –  pedagog

mgr Magdalena Nowak –  psycholog

mgr Alina Krysmalska – logopeda

mgr Beata Urbańska – logopeda