menu

Kadra

mgr Ewa Abrasowicz – dyrektor

mgr Ilona Kroll – wicedyrektor, historia

mgr Bożena Mikołajczyk – język polski

mgr Agata Kozdrowicz – język polski

mgr Izabela Motała – język polski

mgr Lidia Kocąka – język polski

mgr Halina Ratajczak – język polski

mgr Anna Kaczmar – język polski, język angielski

mgr Anna Jankowska – język angielski

mgr Marzena Rak – język angielski

mgr Łukasz Iwaniec – język angielski, informatyka

mgr Aneta Fórmaniak – język niemiecki, wychowanie fizyczne

mgr Edyta Koprowicz – język niemiecki

mgr Izabela Markowicz – historia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Wiesława Kurian  – wiedza o społeczeństwie, historia

mgr Maja Olejnik-Rutkowska – geografia, biologia, przyroda

mgr Cezary Jakubaszek – biologia, fizyka

mgr Magdalena Zając – fizyka

mgr Kinga Kaczmarska  – chemia

mgr Dorota Falińska  – matematyka

mgr Rafał Gawluk – matematyka

mgr Marta Zuba  – matematyka

mgr Łukasz Knap – informatyka

mgr Anna Gromacka – informatyka, technika

mgr inż. Tomasz Skierski – technika, informatyka, doradztwo zawodowe,

mgr Ryszard Lisowski  – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Jacek Jatczak – muzyka

mgr Katarzyna Smugarzewska – plastyka

mgr Mateusz Bielech – wychowanie fizyczne

mgr Hubert Muszyński – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Justyna Grzybek      –   wychowanie fizyczne

mgr Beata Melińska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Alicja Lisowska    –     edukacja wczesnoszkolna

mgr Joanna Czaińska  – edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Lechowicz – edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Lisowska  –  edukacja wczesnoszkolna

mgr Izabela Bratek     –     edukacja wczesnoszkolna

mgr Renata Przyborowska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Marzena Januszewska     –    edukacja wczesnoszkolna

mgr Dagmara Gruszecka  – wychowawca świetlicy

mgr Magdalena Trubacz – wychowawca świetlicy

mgr Joanna Sokulska – wychowawca świetlicy

mgr Teresa Listwan – wychowawca świetlicy

mgr Aleksandra Podlipczak – wychowawca świetlicy

mgr Małgorzata Chodorowska-Chromiec – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawca świetlicy

mgr Alina Walczak     –      zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutka

mgr Monika Szopa      –    bibliotekarz

mgr Katarzyna Gwara  –  pedagog

mgr Magdalena Nowak –  psycholog

mgr Beata Urbańska  –    logopeda