menu

Konkurs „Przygoda z liściem”

W dniach 21- 22 listopada, w świetlicy szkolnej odbyła się XX edycja konkursu przyrodniczego pt.: „Przygoda z liściem”. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni reprezentanci klas edukacji wczesnoszkolnej. Pierwszego dnia udział w rywalizacji wzięli uczniowie z klasy 2a i 3a, natomiast drugiego dnia wychowankowie z klasy 1a oraz 1b.

 

 

 

Zadania konkursowe zostały dostosowane poziomem do wieku uczestników oraz podzielone na kategorie. Konkurs rozpoczynał się zagadkami, które kryły w sobie nazwy zwierząt leśnych. Następnie zostały zaprezentowane liście z różnych gatunków drzew. Zadaniem dzieci było odgadnięcie, jak najwięcej nazw, z których pochodzą dane liście. Kolejnym zadaniem był quiz o zwierzętach oraz ich życiu w leśnym świecie. Następny etap składał się z zadania matematycznego. Leśne sudoku dla klas starszych oraz sprawdzenie wiedzy z obszaru odejmowania i dodawania w zakresie do 20 dla klas młodszych. Całość zakończona została zadaniem plastycznym, które pozwoliło na zaprezentowanie fantazji oraz umiejętności manualnych uczestników konkursu.

Nad przebiegiem współzawodnictwa czuwała komisja w składzie: Małgorzata Chodorowska- Chromiec, Dagmara Gruszecka, Agnieszka Pasek, Joanna Sokulska oraz Magdalena Trubacz. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Serdecznie dziękujemy wychowawcom za przygotowanie uczniów z wiedzy o zwierzętach i roślinności leśnej. Jednocześnie zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach.

Wyniki konkursu:
Grupa starsza:
I miejsce – 3a
II miejsce – 2a (zespół pierwszy)
III miejsce – 2a (zespół drugi)
Grupa młodsza:
I miejsce – 1a (zespół drugi)
II miejsce -1a (zespół pierwszy)
III miejsce – 1b