menu

Nauczanie hybrydowe klas 1-3 od 15 marca

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością wprowadzenia nauczania hybrydowego w kl. I-III w okresie od 15 do 28 marca 2021 r., zgodnie z zasadą, że w budynku szkoły może być tylko 50% uczniów (niezależnie od warunków w szkole) uczniowie będą przychodzić na lekcje stacjonarne zgodnie ze swoim planem wg następującego harmonogramu:

poniedziałek, wtorek (15, 16 marca) kl. 1a i 2a

środa, czwartek (17, 18 marca) kl. 2b i 3a

piątek, poniedziałek (19, 22 marca) kl. 3b, 1a

wtorek, środa (23, 24 marca) kl. 2a, 2b

czwartek, piątek (25, 26 marca) kl. 3a, 3b

W pozostałe dni nauczyciele będą prowadzić w tych klasach nauczanie on-line, zgodnie z planem lekcji.

Odpisy za obiady w dniach nauki zdalnej zostaną zrobione przez sekretariat.

Świetlica dla klas realizujących w danym dniu nauczanie stacjonarne czynna będzie od 6.30 do 16.30

Ewa Abrasowicz

dyrektor szkoły