menu

Nauczanie hybrydowe od 26 kwietnia

Zgodnie z wytycznymi ministerstwa rozpoczynamy od poniedziałku naukę hybrydową w klasach I-III, wg zasady mniej niż 50% uczniów kl. I-III w szkole, co najmniej 50% w domu.
Plan zajęć stacjonarnych na następny tydzień:
poniedziałek, wtorek – kl. 3b, 1a
środa, czwartek – kl. 2a, 2b
piątek,  (w przypadku wydłużenia nauczania hybrydowego) – 3a, 3b.

Na szczegółowe pytania dotyczące poszczególnych klas odpowiedzą wychowawcy.

E. Abrasowicz
dyrektor szkoły