menu

NOWE KOLEŻANKI I NOWI KOLEDZY Z UKRAINY

Od kilku lat naszą szkolną społeczność SP15 tworzą również dzieci z Ukrainy. Wzbogacają nas kulturowo, uczą swojego języka i zwyczajów. To wspaniali młodzi ludzie. W związku z bardzo trudną obecnie sytuacją w Ukrainie, w naszej szkole pojawiło się dużo nowych dzieci.  15 marca 2022 roku powitaliśmy pierwszych uczniów z Ukrainy, którzy zmuszeni zostali do opuszczenia swojego kraju przez toczącą się tam wojnę. Spodziewaliśmy się tego, więc przygotowaliśmy się na ich przyjęcie: szkolne korytarze udekorowaliśmy w żółto–niebieskie oraz biało-czerwone barwy i hasła  głoszące solidarność  z sąsiadami.

Dla nowo przybyłych i niemówiących w ogóle po polsku dzieci przygotowano miejsca w czterech oddziałach przygotowawczych: dwóch w poziomie I-III, po jednym w poziomach IV-VI oraz VII-VIII. Każdym oddziałem opiekuje się wychowawca. Uczniowie uczęszczają do szkoły według przygotowanego dla nich planu. Klasy starsze uczą się języka polskiego (8 godzin w tygodniu) oraz matematyki, języka angielskiego, niemieckiego, biologii, historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, informatyki, plastyki, muzyki i również wychowania fizycznego. Plan grup młodszych jest bardzo podobny do planu dzieci polskich w tym samym wieku.

Proces nauczania dostosowany jest do możliwości edukacyjnych uczniów. Komunikacja na lekcjach odbywa się w języku polskim, rosyjskim lub przy pomocy translatora w telefonie komórkowym. Czasami bardzo pomocne okazują się rączki i zwykła rozmowa na migi. Dzięki temu jest po prostu normalnie i wesoło. Tak jak w szkole być powinno.

Na bieżąco wszyscy uczniowie mogą korzystać z pomocy asystentów. W związku z trudnym doświadczeniem migracyjnym, wszyscy nowo przybyli uczniowie z Ukrainy zostali objęci również pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W pierwszych dniach nauki każde dziecko otrzymało wyprawkę w postaci przyborów i zeszytów szkolnych. Zbiórkę artykułów szkolnych zorganizował Szkolny Klub Wolontariatu.  Każde dziecko w każdym momencie może otrzymać dodatkowe, potrzebne artykuły szkolne. Wszyscy mogą również skorzystać z obiadów serwowanych w szkolnej stołówce. Bardzo chwalą te posiłki. Dużo wsparcia i wszelkiej pomocy od samego początku udzielają nowo przybyłym uczniom oraz ich rodzicom uczniowie ukraińskojęzyczni i rosyjskojęzyczni z naszej szkoły.

Zapytani, jak się czują w nowej szkole odpowiadają uśmiechem, że dobrze i że wszyscy są dla nich bardzo mili. Podobają im się lekcje, chwalą nauczycieli za dobrą organizację  i tłumaczenie trudnego przecież materiału. Bardzo lubią wychodzić na dwór podczas przerw. Powoli uczą się korzystać z zasobów szkolnej biblioteki.

Bardzo cieszymy się z tego, że szybko nawiązaliśmy z nimi kontakt. „Fajnie” jest w szkole, gdy na korytarzach i w stołówce rozbrzmiewają różne języki. Wielu nowych uczniów z Ukrainy włączyło się już w nasze szkolne życie nieco bardziej. Mamy za sobą wspólny pierwszy dzień wiosny i kolorowe przebrania, dzień bez plecaka i teczki oraz Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.

Mamy nadzieję, że wszystko to, co robimy, pozwala im zapomnieć o trudnej sytuacji    w jakiej się znaleźli. A kiedy widzimy na korytarzach szkolnych grupki śmiejących się polskich i ukraińskich uczniów, którzy za pomocą słów, gestów i min różnorakich próbują ze sobą rozmawiać, serca nam rosną.  I chyba o to chodzi.