menu

Obiady 2021

OBIADY WRZESIEŃ 2021r.

19 dni x 5,00 = 95,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do  02 września 2021r.

Powyższa kwota obejmuje obiady od 6 – 30.09.2021r.

Umowę na obiady można pobrać ze strony internetowej lub u wychowawcy klasy. Umowę prosimy wypełnić w jednym egzemplarzu i dostarczyć do szkoły.
Umowa – obiady – pobierz