menu

Obiady

Rodzice uczniów klas IV-VIII
Prosimy o chwilowe wstrzymanie się z wpłatami na obiady za m-c listopad 2020r.
O terminie ewentualnych wpłat poinformujemy.
Wpłaty uczniów klas I-III pozostają bez zmian.