menu

Obiady – listopad 2022

OBIADY LISTOPAD 2022r.

20 dni x 6,00 = 120,00 zł

WPŁATA WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059

Wpłaty za obiady należy dokonać do 27 PAŹDZIERNIKA 2022r.

Powyższa kwota obejmuje obiady od 02 – 30.11.2022r. (wolny 11.11.2022r.)

Umowę na obiady można pobrać ze strony internetowej lub u wychowawcy klasy. Umowę prosimy wypełnić, podpisać
i dostarczyć do szkoły w 1 egzemplarzu.