menu

Obiady luty 2022

Dotyczy uczniów klas 1-4 
20 dni x 6,00 = 120,00 zł
WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do  28 stycznia 2022r.
Powyższa kwota obejmuje obiady od 1 – 28.02.2022r.
Umowę na obiady można pobrać ze strony internetowej lub u wychowawcy klasy.
Umowę prosimy wypełnić w 1 egzemplarzu i dostarczyć do szkoły.