menu

Obiady – luty 2023

OBIADY LUTY 2023r.

12 dni x 6,00 = 72,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do  03 lutego 2023r.

Powyższa kwota obejmuje obiady od 13 – 28.02.2023r.

Umowę na obiady można pobrać ze strony internetowej lub u wychowawcy klasy. Umowę prosimy wypełnić, podpisać
i dostarczyć do szkoły w 1 egzemplarzu.