menu

OBIADY MAJ 2021r.

dla klas I-III

20 dni x 5,00 = 100,00 zł
WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do 6 maja 2021r.
Powyższa kwota obejmuje obiady od 4 – 31.05.2021r.