menu

OBIADY STYCZEŃ 2021r.

dla klas I-III

10 dni x 5,00 = 50,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do 14 stycznia 2021r.

Powyższa kwota obejmuje obiady od 18 – 29.01.2021r.