menu

Od 6 maja 2020 r. dla naszych uczniów będzie udostępnione boisko szkolne!

 

 

Regulamin korzystania z boiska w czasie pandemii:

  1. Boisko będzie otwarte w godzinach 9.00 – 17.00.
  2. Uczniowie do lat 13 przychodzą na boisko z rodzicami w godzinach od 9.00 do 12.00 i 15.00 do 17.00.
  3. Uczniowie powyżej 13 roku życia mogą korzystać z boiska  od 12.00 do 15.00 i są pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego.
  4. Jednocześnie na boisku szkolnym może znajdować się tylko 6 osób.
  5. Uczniowie zgłaszają chęć korzystania z boiska panu Hubertowi Muszyńskiemu za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Na tej podstawie będą utworzone stałe grupy.
  6. Rodzice z dziećmi mogą korzystać z boiska w wyznaczonych wyżej godzinach. Na boisko wpuszcza woźny odnotowując dane grających.
  7. Na boisku uczniowie i rodzice nie muszą mieć maseczek, ten obowiązek dotyczy tylko drogi na i z boiska do domu.
  8. Wszyscy korzystający z boiska zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarnych obowiązujących w czasie pandemii.
  9. Po zejściu z boiska uczniowie zobowiązani są do udania się do domu, nie łącząc się w grupy.