menu

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenia będzie można odbierać 6 lipca 2023 r. od godziny 10.00 w sekretariacie szkoły