menu

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”

  1. Test dla klas 1-7 odbędzie się 22 września 2020 r.

    W związku z tym, że testy są już w szkołach i w dalszym ciągu jest to edycja 2020, uczniowie napiszą konkurs na poziomach, na których zostali zgłoszeni do testu w marcu. Zatem np. trzecioklasiści z marca będą pisali test dla trzeciej klasy, będąc formalnie w klasie czwartej.

Informacja dotycząca klas 8

Oczywiście ósmoklasiści nie mogą napisać testu we wrześniu. Po wielu telefonach od rodziców chcemy zaproponować następujące rozwiązania:

a)  chętni uczniowie klas ósmych będą mogli napisać test ostatniego dnia egzaminów dnia 18 czerwca 2020 r. – godzina i sala po ustaleniu z Dyrekcją zostanie podana do informacji,
b) pieniądze za opłatę konkursową uczniów klas ósmych, którzy nie zechcą przystąpić do konkursu w czerwcu zostaną zwrócone na podane przez koordynatora konto, lecz informacja zwrotna musi być szybka