menu

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/23

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.
Ferie zimowe

30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
Egzamin ósmoklasisty język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek)

matematyka – 24 maja 2023 r. (środa)

język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

 

Propozycja dodatkowych dni wolnych:

31 października 2022

2, 4, 5 maja 2022

9 czerwca 2022