menu

Pola Nadziei

W tym roku szkolnym po raz dziewiąty wsparliśmy Zielonogórskie Hospicjum w ramach Ogólnopolskiej Kampanii na rzecz osób terminalnie chorych – Pola Nadziei.

Dnia 29 września 2018 r. nasi uczniowie reprezentowali szkołę podczas akcji sadzenia cebulek żonkili przy Urzędzie Miasta
Zielona Góra. W ten sposób mogliśmy wyrazić nasze poparcie dla akcji.

W bieżącym roku szkolnym ponownie sprzedawaliśmy cebulki żonkili za symboliczną złotówkę. Zebraliśmy więcej niż się spodziewaliśmy (przeznaczonych na sprzedaż było 400 cebulek) –
586,00 zł. Najwięcej funduszy zebrały klasy 1b oraz 2a. Gratulujemy!

Tradycyjnie cebulki żonkili posadziliśmy przy szkole, jako wyraz naszej pamięci o osobach chorych. Akcja ta uczy nas cierpliwości
i wytrwałości, gdyż na widoczne efekty naszej pracy poczekamy aż do wiosny.

Wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły za udział
w akcji i niezwykłą szczodrość, w imieniu Szkolnego Klubu Wolontariatu ,,Podaj Dalej”  serdecznie dziękujemy.

 

Psycholog szkolna

Anna Czechowska