menu

Prawidłowa sylwetka

Na lekcjach wychowania fizycznego w klasach IV-VIII odbywają się pokazy ćwiczeń pozwalające zachować prawidłową sylwetkę.