menu

WAŻNE

Prosimy o zapoznanie się z procedurami przeciwdziałania zakażeniom COVID 19 w Szkole Podstawowej nr 15 (procedura w zakładce dla rodziców COVID 19), znajdą Państwo tam również wymagane oświadczenia rodziców w przypadku posłania dziecka do szkoły. COVID 19