menu

Szkoła promująca zdrowie

Plan pracy na rok szkolny 2022/2023

Certyfikat

  1. Zdrowe odżywianie.
  2. Aktywność fizyczna.
  3. Kształtowanie nawyków higienicznych i kontrola stanu zdrowia.
  4. Propagowanie zachowań proekologicznych.
  5. Ochrona uczniów przed  zgubnymi wpływami wszelkich nałogów.
  6. Kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i grupy.

Archiwum 2021/2022

Archiwum 2019/2020

Archiwum 2018/2019