menu

Ubezpieczenie NNW

Warunki ubezpieczenia na rok 2021/22

Ubezpieczyciel:  INTERRISK TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nr Polisy: EDU-A/P 098050

 

Przypominamy, że zgłoszenia szkody z polisy NNW każdy ubezpieczony lub jego opiekun prawny dokonuje osobiście :

Internetowo – poprzez stronę https://zgloszenie.interrisk.pl/
E- mailowo – szkody@interrisk.pl

Listownie – wysyłająca na adres:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa

 Natomiast w razie pytań dotyczących zakresu ubezpieczenia i szczegółów zawartej polisy prosimy o kontakt do:

Brokerskie Biuro Ubezpieczeń Michał Kulczyński

Ul. Chopina 9, 65-031 Zielona Góra

 Tel: 68 459-38-70, 68-459-38-71

biuro@broker.zgora.pl

W godzinach pracy biura 08:00 do 16:00