menu

Ubezpieczenie NNW

Warunki ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2023/2024 – składka 75 zł

Warunki ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2023/2024 składka 90,20zł

Przypominamy, że zgłoszenia szkody z polisy NNW każdy ubezpieczony lub jego opiekun prawny dokonuje osobiście :

Internetowo – poprzez stronę https://zgloszenie.interrisk.pl/
E- mailowo – szkody@interrisk.pl

Listownie – wysyłająca na adres:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa

 Natomiast w razie pytań dotyczących zakresu ubezpieczenia i szczegółów zawartej polisy prosimy o kontakt do:

Brokerskie Biuro Ubezpieczeń Michał Kulczyński

Ul. Chopina 9, 65-031 Zielona Góra

 Tel: 68 459-38-70, 68-459-38-71

biuro@broker.zgora.pl

W godzinach pracy biura 08:00 do 16:00