menu

Wycieczka 2a do Straży Pożarnej

Dnia 16 marca 2022 roku kasa 2a wybrała się na wycieczkę do jednostki Straży Pożarnej w Zielonej Górze, gdzie znajduje się „Ognik” – sala edukacyjna przygotowana dla dzieci najmłodszych. W sali tej dzieci mogły poczuć się przez chwilę jak prawdziwi strażacy,  przebrały się w mundury strażackie i założyły też hełmy. Niezwykłą frajdę sprawiło im wejście na drabinę i zadzwonienie w dzwon strażacki. Dzięki ciekawemu opowiadaniu strażaka, który był przewodnikiem, uczniowie poznali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz utrwalili numer telefonu do Straży Pożarnej – 998 i numer alarmowy – 112.

Wielką atrakcją dla wszystkich było wejście do wybranych pomieszczeń w mieszkaniu,  gdzie uczniowie nauczyli się właściwie reagować na zapalenie niektórych urządzeń elektrycznych. W czasie prezentacji można było zobaczyć płomienie i wydobywający się dym imitujący prawdziwy pożar. Uczniowie dowiedzieli się również jak powinni zachować się w lesie, w sytuacji zagrożenia, pożaru oraz do kogo zwrócić się o pomoc. Na koniec mieli sprawdzian sprawnościowy – musieli się jak najszybciej ubrać i wsiąść do samochodu strażackiego.

Z wycieczki uczniowie wrócili pełni niezapomnianych wrażeń.