menu

Zebrania

ZEBRANIA  Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

13.09.2022,

15.11.2022,

13.12.2022 (propozycje ocen),

21.02.2023 (wywiadówka),

18.04.2023,

16.05.2023 (propozycje ocen).