menu

OBIADY WRZESIEŃ 2022r.

21 dni x 6,00 = 126,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY

30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do  28 SIERPNIA 2022r.

Powyższa kwota obejmuje obiady od 02 – 30.09.2022r.

Umowę na obiady można pobrać ze strony internetowej lub u wychowawcy klasy. Umowę prosimy wypełnić, podpisać i dostarczyć do szkoły w 1 egzemplarzu.

Umowa – obiady 2022