menu

Obiady

Umowa na obiady 2023.2024

 

OBIADY LUTY 2024r.

11 dni x 6,00 = 66,00 zł

WPŁATA WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059

Wpłaty za obiady należy dokonać do 26.01 .2024r.

Powyższa kwota obejmuje obiady od 01 – 09.02.2024r.oraz od 26 – 29.02.2024r.

Umowę na obiady można pobrać ze strony internetowej lub u wychowawcy klasy. Umowę prosimy wypełnić, podpisać
i dostarczyć do szkoły w 1 egzemplarzu.