menu

Obiady

Umowa na obiady w roku 2022/2023

OBIADY KWIECIEŃ 2023r.

16 dni x 6,00 = 96,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do  28 marca 2023r.

Powyższa kwota obejmuje obiady od 03 – 28.04.2023r. (oprócz świąt)

Umowę na obiady można pobrać ze strony internetowej lub u wychowawcy klasy. Umowę prosimy wypełnić, podpisać
i dostarczyć do szkoły w 1 egzemplarzu.