menu

Bezpieczne wakacje

W świetlicy szkolnej trwają przygotowania do wakacji, a z wakacjami powiązany jest temat bezpieczeństwa. W związku z tym po omówieniu zasad, których należy przestrzegać w tym czasie i zapoznaniu się z formami letniego wypoczynku uczniowie przystąpili do działania.

Pierwsza część grupy malowała farbami, druga kredą na podwórku, a ostatnia grupa przygotowała rysunki. Każdy uczestnik wykonywał pracę samodzielnie. Po wykonaniu zadania dzieci omówiły swoje prace i zwróciły uwagę na najważniejsze elementy.

Mamy nadzieję, że wszyscy będą pamiętali o bezpieczeństwie podczas wakacji.