menu

Bieg Patrolowy

 

2 czerwca 2022r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w dziewiątej edycji biegu patrolowego. Każda drużyna miała do wykonania 13 zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności z rozmaitych dziedzin. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: „Moje miasto – 800 lecie powstania”.

W tym roku do zabawy dołączyli się nasi przyjaciele z Ukrainy, którzy wspaniale sobie poradzili dzięki wielkiemu wsparciu naszych cudownych tłumaczy. Wszyscy uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zmaganiach wspierani przez swoich wychowawców i nauczycieli.

Ocenie podlegało również zachowanie uczniów podczas zabawy oraz strój (biało – żółto – zielony).

Najwięcej punktów wśród klas I- III – 77 a tym samym pierwsze miejsce zajęli uczniowie klasy IIa – wychowankowie Pani Beaty Melińskiej.

 W klasach IV – VI najwięcej punktów – 67,5 uzyskali

uczniowie klasy Vb – wychowankowie Pani Anny Jankowskiej.

 Natomiast wśród klas VII – VIII najwięcej punktów – 71 uzyskali

uczniowie klasy VIIIc – wychowankowie Pana Tomasza Skierskiego.

 Zwycięskie klasy w nagrodę otrzymały profesjonalne piłki.

 GRATULUJEMY !!! J

 Organizatorki biegu serdecznie dziękują wszystkim koleżankom i kolegom, którzy przygotowali fantastyczne zadania i wzorowo przeprowadzili swoje konkurencje, uczniom klasy VIIB, dzielnie wspierających nauczycieli na stanowiskach oraz niezastąpionym tłumaczom z klas VIIb, VIIc i VIII b!

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BIEGU PATROLOWEGO
„MOJE MIASTO – 800 LECIE POWSTANIA”

KLASA SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW
I a 74
I p 71
I p2 68
II a 77
III a 70
III b 73

IV a 66
V b 67,5
IV-V-VI p 61,5
VI a 54,3
VIIa 56,5
VIIc 58
VIIIa 61
VIII b 66
VIII c 71
VIII p 61,5

GRATULUJEMY !!!

Dziękujemy za pomoc w organizacji biegu patrolowego: nauczycielom przygotowującym zadania i nadzorującym stanowiska, uczniom klasy 7b, uczniom – tłumaczom z klas 7b, 7c i 8b oraz Wam wszystkim drodzy uczniowie

 

Edyta Koprowicz i Izabela Markowicz