menu

Konkurs matematyczny „Rusz głową”

15 marca 2019r. odbył się finał VI edycji konkursu matematycznego „Rusz głową”. Reprezentacje wszystkich klas I-III rozwiązywały zadania i rywalizowały ze sobą w potyczkach rachunkowych oraz  różnych sprawnościach matematycznych. Poszczególne zadania prezentowały różny stopień trudności, ale wszystkie dostosowane były do wieku uczestników. Konkurs prowadziła pani Elżbieta Dobryniewska, której pomagała pani Wioleta Koźlak. Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: pani dyrektor Beata Melińska, nauczyciel matematyki- pani Dorota Falińska oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – pani Edyta Grzybowska, która przygotowała zadania finałowe.

Po umysłowych zmaganiach wszystkich zespołów podliczono punkty oraz przyznano dyplomy i nagrody. W tegorocznym konkursie najlepsze okazały się klasy:  1b, 2a i 3a.

Tytuł mistrza matematyki i logicznego myślenia oraz nagrody indywidualne zdobyli uczniowie :

Wojciech Goiński – klasa 1a

Mikołaj Cieniek – klasa 2a

Antonina Mierkiewicz – klasa 3a

Edyta Grzybowska