menu

Obiady grudzień 2021

16 dni x 5,00 = 80,00 zł

WPŁATA WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do 25 listopada 2021r.