menu

Obiady październik 2021

19 dni x 5,00 = 95,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059

Wpłaty za obiady należy dokonać do  27 września 2021r.

Powyższa kwota obejmuje obiady od 1 – 29.10.2021r. (oprócz 14-15.10.2021r.)

Umowę na obiady można pobrać ze strony internetowej lub u wychowawcy klasy. Umowę prosimy wypełnić w 1 egzemplarzu i dostarczyć do szkoły.