menu

Obiady – październik 2022

 OBIADY PAŹDZIERNIK 2022r.
19 dni x 6,00 = 114,00 zł
WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059
Wpłaty za obiady należy dokonać do  27 WRZEŚNIA 2022r.
Powyższa kwota obejmuje obiady od 03 – 28.10.2022r. (wolny 14,31.10.2022r.)
Umowę na obiady można pobrać ze strony internetowej lub u wychowawcy klasy. Umowę prosimy wypełnić, podpisać
i dostarczyć do szkoły w 1 egzemplarzu.