menu

Obiady – wrzesień 2023

15 dni x 6,00 = 90,00 zł

WPŁATA  WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY 
30 1020 5402 0000 0902 0245 7059

Wpłaty za obiady należy dokonać do  06.09.2023r.

Powyższa kwota obejmuje obiady od 11 – 29.09.2023r.

Umowę na obiady można pobrać ze strony internetowej lub u wychowawcy klasy. Umowę prosimy wypełnić, podpisać i dostarczyć do szkoły w 1 egzemplarzu.