menu

Sprzątanie Świata

26 września 2019 r. uczniowie klas 4 i 5 naszej szkoły wzięli udział w międzynarodowej kampanii „Sprzątnie Świata”. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Dziękujemy nauczycielom i uczniom za zaangażowanie w zbiórkę i segregację znalezionych odpadów.