menu

Światowy Dzień Ziemi – podsumowanie.

Z okazji Światowego Dnia Ziemi klasy 7 brały udział w projekcie:

CO NAM DAJĄ DRZEWA I ZIELEŃ W MIEŚCIE?

ZOBACZCIE WYNIKI ICH PRACY!

Prace uczniów