menu

Uczniowie klas ósmych

Proszę się zapoznać z poniższymi dokumentami

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW KLAS VIII

PROCEDURY PODCZAS EGZAMINU ÓSMOKLASISTY