menu

Zielon@ Gór@

Naszej szkole, dzięki projektowi „Zielon@ Gór@, współfinansowanemu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (Działanie 8.3), użyczono dwie pracownie komputerowe, w skład których wchodził następujący sprzęt z oprogramowaniem:

  • 26 zestawów komputerowych
  • Pakiet biurowy MS Office
  • Program antywirusowy
  • 2 drukarki
  • 2 serwery
  • Urządzenia sieciowe
  • Dostęp do bezprzewodowego Internetu

Wartość sprzętu 144 525,00 zł

Sprzęt użyczyło Miasto Zielona Góra, które upoważniło do realizacji projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.