menu

Żyj z przyrodą w zgodzie

19.05.2023r odbyła się XXII edycja międzyszkolnego konkursu „ Żyj z przyrodą w zgodzie” Konkurs jak co roku skierowany był do uczniów klas 4.

 Celem konkursu było:

  • badanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
  • kształtowanie świadomości ekologicznej, właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec środowiska przyrodniczego,
  • inspirowanie dzieci i młodzieży do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.     

Tegoroczna edycja konkursu była  wyjątkowa, gdyż Lasy Państwowe obchodzą  dwudziestolecie planowanej i zorganizowanej działalności edukacyjnej.

W rozgrywkach wzięło udział 12 Zielonogórskich Szkół Podstawowych.( SP2, SP6, SP11, SP13, SP14, SP15, SP17, SP18, SP 25, SP25, SP27, SP29)

 Uczniowie zmagali się z zadaniami w III kategoriach ( I- wiedza przyrodnicza, II – konkurs plastyczny, III- konkurencje sportowe).

Z przyjemnością prezentujemy tegorocznych zwycięzców.

Kategoria I – Wiedza przyrodnicza

I miejsce- Szkoła Podstawowa nr 11

II miejsce- Szkołą Podstawowa nr 2

III miejsce- Szkoła Podstawowa  nr 8

 

Kategoria II – Konkurs plastyczny

I miejsce- Szkołą Podstawowa nr 15

II miejsce- Szkoła Podstawowa nr 13

III miejsce- Szkoła Podstawowa nr 14

 

Kategoria III- Konkurencje sportowe

I miejsce- Szkoła Podstawowa nr 14

II miejsce- Szkoła Podstawowa nr 6

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1

Zwycięzcom gratulujemy