menu

APEL PODSUMOWUJĄCY PIERWSZY SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020 skończył się bardzo szybko. Rada Samorządu Uczniowskiego postanowiła zdać sprawozdanie z minionego okresu i przygotowała apel podczas, którego podsumowała swoją pracę w minionym czasie.
W trakcie uroczystego wydarzenia zabrzmiały także fanfary dla uczniów wyróżniających się w nauce oraz laureatów konkursów przedmiotowych, międzyszkolnych i szkolnych. Podkreślono rangę działań szkolnego klubu wolontariatu. Pani dyrektor szkoły mgr Ewa Abrasowicz wręczyła pisemną pochwałę dyrektora szkoły Janowi Jantosowi, uczniowi klasy 8a, który wykazał się szczególnie empatyczną postawą i udzielił pomocy starszej kobiecie.
Podniosła atmosfera apelu zmobilizowała uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 w Zielonej Górze, do dalszego osiągania szkolnych sukcesów.